distance education dissertation business plan elements structure buy make it simple resume difference between a dissertation and a thesis can you write my research paper business plan focusing on customer service do assignments gender pay gap a literature review

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Contenido principal

Comienza el contenido principal de la web. Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos de navegación

Proxectos

1: TRANSIT "Training Paths for Adults on Sustainable Mobility"
Prazo de execución: o proxecto durase 32 meses (desde xaneiro do 2021 a setembro de 2023)
Programa marco: Erasmus+,  KA2 Asociación Estratéxica para a educación de adultos.
Socios:   University  of  Karlstad (Suecia) (coordinador),  Municipio de  Karlstad (Suecia),  Unione   Pedemontana   Parmense (Italia) (Unión de Municipios da Provincia de Parma),  Ecocity ONG (Grecia) e  Concello de Abegondo (España)
Orzamento: 302.118,00 € (financiado ao 100% pola CE)
Resumo: o proxecto ten por obxectivo poñer en marcha unha estratexia integral de aprendizaxe que redunde nun cambio de hábitos da poboación cara á mobilidade sostible, a través do intercambio de experiencias dos países participantes, baixo a dirección da Universidade de  Karlstad de Suecia. Celebraranse 6 reunións  transnacionales (dúas ao ano), 1 seminario de 4 días; e un evento multiplicador para cada socio ao final do proxecto para difundir os resultados.
No caso de Abegondo e  a fin aumentar a sustentabilidade do transporte no municipio e reducir o uso do vehículo privado de motor, estamos a traballar nunha acción piloto que consiste na creación de corredores da mobilidade activa (bicicleta, ir a pé) mediante a peonalización de camiños xa existentes de titularidade municipal. Dita iniciativa consistiría en restrinxir o uso de vehículos de motor en camiños municipais, que pasarían a ser de uso prioritario para peóns e ciclistas; o acceso de vehículos de motor só estaría permitido no caso de usuarios que tivesen a súa vivenda ou traballo nos tramos afectados.
Deste xeito, esbozouse o trazado de dous corredores de lonxitude total 11 km que unirían San Marcos coa senda  ciclable do  ZEC Abegondo - Cecebre e o Camiño de Santiago Inglés. Deste xeito, poderíanse realizar de forma segura traxectos con destino Coruña, Betanzos, o IES  Viós ou a área recreativa do  encoro de  Beche (ver plano adxunto).
A idea podería estenderse ao conxunto dos municipios que conforman a Reserva, a fin de crear corredores que conecten máis puntos de interese e increméntese a poboación beneficiada. Deste xeito tamén se fomentaría o turismo rural activo (e seguro) nos concellos.
Os principais custos previstos para a consecución desta iniciativa serían os seguintes:
Definición dos itinerarios.
Enquisas á poboación, para definir os puntos de interese e a súa receptividade á proposta.
Audiencias públicas ambientais para a posta en común cos veciños e organismos con competencias.
Sinalización viaria: vertical e horizontal.
Mellora do firme (só en casos xustificados)
Difusión da rede de  biciestradas (ou  EstradasActivas) entre a poboación.

TRANSIT website: www.kau.se/en/transit
FB page: @transit.erasmusproject

Anímate a participar na enquisa do proxecto para coñecer e valorar os hábitos de mobilidade da veciñanza de Abegondo facendo clic aquí.


2: LIFE WATER WAY "CREACIÓN DUN NOVO CONCEPTO DE FONTE E DEMOSTRACIÓN DA SÚA VIABILIDADE NO CAMIÑO DE SANTIAGO"

Prazo de execución: 2017 - 2023
Programa marco:  Life  programme |  European  Commission.
Socios:  Concello de Abegondo (coordinador), Augas de Galicia, Consellería de  Sanidade,  ITG,  ADR Mariñas Betanzos e Deputación provincial da Coruña.
Orzamento total: 973.408 € (369.552 € Comisión Europea)
Ámbito de actuación:  Camiño de Santiago Inglés (18 municipios)
 Resumo: o obxectivo do proxecto  Life  Water  Way é dotar de abastecemento de auga potable ao ‘Camiño Inglés’, como exemplo da mitigación dos impactos ambientais derivados do consumo de auga embotellada nas sendas naturais e itinerarios culturais europeos. Paralelamente, o proxecto pretende determinar unha estratexia que permita recuperar as fontes naturais, como solución de micro-abastecemento en áreas onde non chegan as redes centralizadas de augas de consumo. Deste xeito, está previsto dotar ao Camiño de Santiago Inglés dunha rede piloto formada por 28 novos puntos de micro-abastecemento identificables ( aprox. un cada 6 km) conforme á normativa de augas de consumo humano (Directiva 98/83/CE), a partir de mananciais e dos sistemas de abastecemento municipais existentes no seu trazado.


LIFE WATER WAY website: https://lifewaterway.<wbr></wbr>eu/


3: LIFE RURAL SUPPLIES "SOSTENIBLES SOLUTIONS FOR VERY SMALL WATER SUPPLIES"
Prazo de execución: 2013 - 2018
Programa marco:  Life  programme |  European  Commission.
Socios:  Concello de Abegondo (coordinador), Augas de Galicia e Consellería de  Sanidade.
Orzamento total: 774.122 € (387.061 € Comisión Europea)
Ámbito de actuación: zona sur do termo municipal de Abegondo, á que non chega a rede pública de abastecemento auga potable.
Resumo: actualmente en Galicia 650.000 persoas consomen auga a través de solucións autónomas mediante un modelo de xestión que se mantivo vixente sen a intervención das administracións. Así, son os usuarios os que, voluntariamente e baixo a súa responsabilidade, deben proceder á comprobación da calidade das súas augas e, se é necesario, poñer remedio a eventuais afeccións.
O principal obxectivo do proxecto  LIFE RURAL  SUPPLIES é fortalecer a sustentabilidade das pequenas subministracións fronte ás súas principais ameazas: a constatada deficiente calidade das augas captadas; a falta de  gobernanza na extracción de augas subterráneas e na eliminación dos residuos e a non aplicación do principio de recuperación de custos para un uso eficiente dos recursos hídricos por parte dos usuarios.
Por iso, co apoio do programa  Life da Comisión Europea, Augas de Galicia, a Consellería de  Sanidade e o Concello de Abegondo pretenden desenvolver accións innovadoras de carácter demostrativo que melloren as capacidades da poboación local na dotación de servizos da auga mediante sistemas de abastecemento e saneamento descentralizados. Este reto resolverase mediante a consecución coordinada de catro metas:
Determinar as solucións técnicas máis adecuadas na captación, distribución e posterior tratamento das augas subterráneas consumidas a partir de pozos e mananciais.
Ensaiar instalacións de abastecemento e saneamento de carácter autónomo adaptadas ás vivendas rurais para minimizar o impacto ambiental na dotación dos servizos da auga.
 Validar os plans de seguridade da auga ( water  safety  plans) como ferramenta para mellorar a seguridade da subministración.
Incentivar o uso eficiente dos recursos hídricos.
Ese proxecto foi seleccionado pola Comisión Europea en 2019 como un dos 5 finalistas ao mellor proxecto europeo do programa  Life na categoría  medioambiente. Ademais recibiu un  accesit do premio “MEDIO AMBIENTE  APROEMA” aos proxectos dirixidos fundamentalmente á conservación e mellora do medio ambiente en Galicia.


LIFE RURAL SUPPLIES websitE: www.ruralsupplies.<wbr></wbr>eu


4: Life AquaPlann Project "XESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS E A SÚA APLICACIÓN NO PLANTEXAMENTO LOCAL DO L.I.C ABEGONDO – CECEBRE”
Prazo de execución: 2009 - 2013
Programa marco:  Life  programme |  European  Commission.
Socios:  Concello de Abegondo (coordinador), Augas de Galicia, Consellería do Medio Rural e  Emalcsa.
 Orzamento total: 987.564 € (333.304 € Comisión Europea)
Ámbito de actuación: conca hidrográfica do LIC Encoro de Abegondo - Cecebre formada polos ríos Mero e  Barcés.
Resumo:
AquaPlann Project é unha acción conxunta dos catro principais actores da xestión hídrica do LIC Encoro Abegondo – Cecebre: Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e  Infraestruturas),  EMALCSA e Consellería  do Medio Rural e  do Mar coordinada polo Concello de Abegondo no marco do programa ambiental  Life+ da Comisión Europea.
Os obxectivos centrais do proxecto son:
- Avanzar na sustentabilidade das actividades humanas da contorna rural utilizando como indicador ambiental a calidade da auga
 - Mellorar a coordinación e implicación dos axentes responsables do goberno, xestión e uso das augas como medio para alcanzar a xestión integral dos recursos hídricos.
As accións levadas a cabo estruturáronse en fichas informativas ordenadas por capítulos conforme a catro metas:
                (1) Mellora do abastecemento rural e protección das masas de auga subterránea.
                (2) Saneamento das augas residuais domésticas na contorna rural.
                (3) Prevención da contaminación de orixe agrícola e gandeira.
                (4) Xestión integral de conca.
O proxecto  AquaPlann foi distinguido con dous premios: 2º posto na votación en liña e accésit do Premio  CONAMA 2012 á Sustentabilidade de Pequenos e Medianos Municipios (entre 5.000 e 30.000 habitantes); Primeiro premio “MEDIO AMBIENTE  APROEMA” 2012 aos proxectos dirixidos fundamentalmente á conservación e mellora do medio ambiente en Galicia.

5: EFC Ecowas "RAISING AWARENESS FOR ECO-FRIENDLY BEHAVIOURS IN WASTE COLLECTION PRACTISE"
Prazo de execución: 2013 - 2015
Programa marco:  Europe  for  Citizens ( EFC) |  European  Commission
Orzamento total: 131.000 € (financiado ao 100% pola CE)
Socios: Coordinado polo  Concello de Abegondo en asociación con  Gmina  Lublin e  Urz?d  Miasta  Sosnowca (Polonia),  Mölndals  stad (Suecia),  Stadsbestuur  Hasselt (Bélxica) e  Comune dei  Traversetolo (Italia)
Resumo:
Este proxecto ten como obxectivo xeral o “promover valores comúns e estratexias a través da sustentabilidade da xestión de residuos como parte do benestar dos cidadáns europeos”. Deste xeito, involucrarase á cidadanía na celebración de sete eventos para a posta en común das experiencias que faciliten a consecución dos seguintes resultados:
Coñecemento máis profundo de boas estratexias de comunicación en xestión de residuos.
Incremento da motivación dos cidadáns para adoptar un comportamento ecolóxico.
 Aumento da porcentaxe de recollida selectiva de residuos, reciclado e reutilización como parte do benestar dos cidadáns europeos.

6: EFC On tour for Europe"Bringing youth step by step to active citizenship and job-creation"
Programa marco:  Europe  for  Citizens ( EFC) |  European  Commission
Prazo de execución: 2015-2016
Socios: coordinado por  Stadsbestuur  Hasselt (Bélxica) en asociación con  Ethercentrum  vzw,  REC  Radiocentrum (Bélxica),  Saint- Omer City (Francia),  Detmold City (Alemaña),  Gemeente  Schiedam (Holanda),  Commune dei  Reggio Emilia (Italia),  Kaunas City (Lituania), Demos  Oraiokastro City (Grecia),  Sandwich Town  Council (Reino Unido) e o  Concello de Abegondo (España).


RGporn.com - Download Porno HD