Axudas da Xunta de Galicia para persoas autónomas

📢 A Xunta de Galicia anunciou novas axudas e programas para facilitar a o crecemento das persoas autónomas e o desenvolvemento empresarial.

Axudas para iniciar e pór en marcha o proxecto de negocio:

🔷 Axudas para a promoción do emprego autónomo de Galicia 2024. Data de inscrición desde o 16/01/24 ata o 30/09/24.

🔷 Programa de axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma. Data de inscrición desde o 29/01/24 ata o 30/09/24.

Axudas para o avance e consolidación do negocio:

🔷 Programa do bono das persoas autónomas. Data de inscrición desde o 29/01/24 ata o 30/09/24.

🔷 Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e formación na empresa ordinaria. Data de inscrición desde o 26/01/24 ata o 30/09/24.

🔷 Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía. Data de inscrición ata o 31/07/24.

Axudas para a modernización e para incorporar os avances tecnolóxicos que se precisan:

🔷 Subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e PEMES do sector servizos (bono enerxía PEME). Data de inscrición desde o 10/01/24 ata o 26/06/24.

Para máis info: https://oficinadoautonomo.gal/gl/axudas-para-persoas-traballadoras-autonomas

Competencias clave

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca probas de avaliación en competencias clave para todas as persoas interesadas. O obxectivo é que quen careza das titulacións académicas requiridas poida acceder á formación dos certificados profesionais de nivel 2 e 3.

A inscrición estará aberta ata o 15 de febreiro de 2024 e as probas están previstas para a segunda quincena de xuño de 2024.

Para máis info: https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/competencias-clave

A Deputación da Coruña lanza as seguintes axudas no marco de Plan de Emprego Local:

👉 PEL-Emprende Investimento

👉 PEL-Autónom@s

👉 PEL-PEMES creación e ampliación

👉 PEL-PEMES mantemento

O prazo de solicitude é desde as 8.00 horas do 22 de xaneiro ata as 14.00 horas do 22 de febreiro de 2024. Presentaranse de xeito telemático a través da plataforma SUBTEL: https://sede.dacoruna.gal/subtel/

Para máis info: https://emprego.dacoruna.gal/axudas/