Patrimonio

Abegondo ten un rico patrimonio arquitectónico: as súas terras acollen construccións sobranceiras como as Torres de San Tirso de Mabegondo, ou a casa onde estivo Felipe II (situada en Sarandós), fillo de Carlos V, de camiño a Coruña, onde embarcaría cara a Inglaterra para contraer matrimonio con María Tudor; Vos ?cruceiros bonitos?de Abegondo e multitude de pazos e castros.

En cada unha das 19 parroquias existen Igrexas parroquiais, que pola súa estrutura e configuración son de destacar as seguintes:

 • San Pedro de Crendes
 • San Tirso de Mabegondo
 • Santa Eulalia de Abegondo
 • Santa Eulalia de Leiro
 • San Salvador de Viós
 • San Pedro de Vizoño
 • Santa María de Sarandós.

Tamén, en case todas as parroquias existen Cruceiros.

Os Cruceiros Bonitos
Peza única en Galicia, este cruceiro atópase na Parroquia de Abegondo, á beira da igrexa parroquial, na marxe da C-542. Data a súa construción do ano 1787 e foi trasladado das inmediacións ao lugar actual no ano 1913. A súa construción garda semellanza con exemplares que proliferan na rexión francesa de Bretaña. Consta de cinco columnas que saen dunha plataforma rectanglar.
Ademais dos Cruceiros bonitos, convén reseñar os situados nas inmediacións dos adros das igrexas parroquiais de:

 • San Tirso de Mabegondo
 • San Pedro de Crendes
 • San Miguel de Figueroa

Outras edificacións de carácter relixioso son as capelas:

San Marco, situada na capital municipal.

San Antonio, en Beldoña (Mabegondo).

Santa Ana e a de Santa Margarita, en San Román, parroquia de Orto.

Capela dos Brandariz, anexa á igrexa parroquial de Abegondo.

Capela de San Juan, no lugar de Aquelabanda, parroquia de Sarandós no Camiño de Santiago.

Outras edificacións de interese son:

Casarón ?Ou convento?; situada en Sarandós. Como o seu nome indica tivo ese fin relixioso até o primeiro terzo do S.XIX , que coa desamortización pasou a mans de particulares. Actualmente atópase en fase de restauración.

Casa en Sarandós, de planta rectangular separada por unha gran horta interior.

Casa de Ponche, conxunto de edificacións situadas no núcleo de Aldea de Abaixo na parroquia de Cos.

Casa de Outeiro, en Leiro, do S.XVII, situada en plena contorna rural.

Casa en Presedo, construción do ano 1930, con elementos ornamentais. Está situada ao bordo da estrada provincial Montellos-Vilacoba.

En canto aos CASTROS convén destacar:

Vizoño
Cerneda
Mabegondo
Abegondo
Cos
Crendes
Orto
e Meangos.

En cada una de las 19 parroquias existen IGLESIAS parroquiales, que por su estructura y configuración son de destacar las siguientes:

San Pedro de Crendes

San Tirso de Mabegondo

Santa Eulalia de Abegondo

Santa Eulalia de Leiro

San Salvador de Viós

San Pedro de Vizoño

y Santa María de Sarandós.

Asimismo, en casi todas las parroquias existen CRUCEIROS

CRUCEIROS BONITOS

Pieza única en Galicia, este cruceiro se encuentra en la Parroquia de Abegondo, al lado de la iglesia parroquial, en el margen de la C-542. Data su construcción del año 1787 y fue trasladado de las inmediaciones al lugar actual en el año 1913. Su construcción guarda semejanza con ejemplares que proliferan en la región francesa de Bretaña. Consta de cinco columnas que salen de una plataforma rectanglar.

Además de los “Cruceiros bonitos”,cabe mencionar los ubicados en las inmediaciones de los atrios de las iglesias parroquiales de:

 • San Tirso de Mabegondo
 • San Pedro de Crendes
 • San Miguel de Figueroa.

Otras edificaciones de carácter religioso son las CAPILLAS:

San Marco, situada en la capital municipal.

San Antonio, en Beldoña (Mabegondo).

Santa Ana y la de Santa Margarita, en San Román, parroquia de Orto.

Capilla de los Brandariz, anexa a la iglesia parroquial de Abegondo.

Capilla de San Juan, en el lugar de Aquelabanda, parroquia de Sarandós en el Camino de Santiago.

Otras edificaciones de interés son:

Casona “O convento”; situada en Sarandós. Como su nombre indica tuvo ese fin religioso hasta el primer tercio del S.XIX , que con la desamortización pasó a manos de particulares. Actualmente se encuentra en fase de restauración.

Casa en Sarandós, de planta rectangular separada por una gran huerta interior.

Casa de Ponte, conjunto de edificaciones situadas en el núcleo de Aldea de Abaixo en la parroquia de Cos.

Casa de Outeiro, en Leiro, del S.XVII, ubicada en pleno entorno rural.

Casa en Presedo, construcción del año 1930, con elementos ornamentales. Está situada al borde de la carretera provincial Montellos-Vilacoba.

En cuanto a los CASTROS conviene destacar:

 • Vizoño
 • Cerneda
 • Mabegondo
 • Abegondo
 • Cos
 • Crendes
 • Orto
 • y Meangos.

Y en Limiñón, con el límite de Betanzos, el monte Castelo, donde cuenta la tradición hubo una fortaleza destruida en las guerras irmandiñas.

Acepto as políticas de uso    Maís información
Privacidad