tvo kids homework editing services for college papers primary homework help blitz cheap college essay research paper writing website buy essay cheap online

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Inicio do prazo de presentación de solicitudes de ingreso na Escola Infantil Municipal Pasiños

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 1 ao 31 de marzo de 2022

O Servizo de Escola Infantil Municipal está dirixido a menores con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, que pola súa idade non poidan estar escolarizados/as nun centro educativo ordinario. Unha escola con equipamento adaptado ás necesidades dos máis pequenos na que se imparte o primeiro ciclo de educación infantil non obrigatorio e que conta con catro unidades de atención. 

Ofértase un servizo baseado nun proxecto educativo e encamiñado a favorecer un axeitado desenvolvemento e atención socioeducativa. O horario do Centro é ininterrompido e ampliado, permanecendo aberto de 7:45 h a 19:00 h, non podendo superar máis de oito horas no centro. Asemade ponse a disposición dos pais o servizo de comedor escolar (catering) para os menores a partir dun ano de idade.

A finalidade do servizo de escola infantil é a de favorecer a socialización de nenas e nenos destas idades contribuíndo a un desenvolvemento íntegro da súa personalidade e a de ofertar un recurso que favoreza a conciliación da vida persoal, laboral e familiar. Neste curso académico contribuíuse co establecemento de medidas de impulso demográfico que favoreceran a conciliación ao aplicarse na escola infantil municipal a gratuidade da atención educativa no suposto do/a segundo/a fillo/a e sucesivos da unidade familiar. No curso 2022/2023, o servizo escolar será gratuíto para todos os nenos e nenas, tal e como anunciou a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

Son requisitos para poder solicitar praza na Escola Infantil Municipal:

  • Que o menor nacese no momento de presentación da solicitude.
  • Idade do menor:

- Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso. (setembro 2022)

- Non ter cumpridos os 3 anos de idade a 31 de decembro de 2022.

*OS MENORES QUE XA ESTIVERON ESCOLARIZADOS NO CURSO 2021/2022 DEBERÁN PRESENTAR RESERVA DE PRAZA PARA O VINDEIRO CURSO 2022/2023.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto do 1 ao 31 de marzo de 2022.

AS SOLICITUDES, XUNTO COA DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA, poderase presentar presencialmente de luns a venres en horario de 8:30 a 14:30 h, no Departamento de Servizos Sociais do Concello, solicitando cita previa no teléfono 981 647 996 (Belén Taboada).

En caso de non ser posible polo/a solicitante acudir presencialmente poderá contactar cos Servizos sociais para cita telefónica e tramitación da solicitude. 

COMO PRESENTAR A SOLICITUDE DE PRAZA PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PASIÑOS? 

A solicitude poderase presentar a través dos seguintes medios:

  • Presencialmente, solicitando cita previa no teléfono 981647996 (Departamento Servizos Sociais) en horario de 8:30 h a 14:30 h de luns a vernes. O formulario de solicitude de praza cumprimentarase na entrevista e achegarase a documentación económica-familiar.
  • Telematicamente en sede.abegondo.gal seleccionando en SERVIZOS SOCIAIS o procedemento “solicitude de praza na escola infantil municipal” e accedendo empregando o DNIe/Certificado electrónico para iniciar trámite (online). Se non se emprega a vía telemática poderá descargarse os impresos dende esta páxina.

RGporn.com - Download Porno HD