custom writing desk furniture action research proposal format writing dissertation research paper louisiana purchase scholarship essays for high school students laundry business plan sample

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Axudas medio rural para a incorporación de agricultores mozos, plans de mellora e de desenvolvemento das explotacións

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia

Hoxe publicouse no DOG a ORDE da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 /códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B. Podes consultalo nesta ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0426-190122-0019_gl.html

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que se contará desde o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia

Convócanse para o exercicio orzamentario 2022, con carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva e de acordo coas bases reguladoras establecidas no capítulo I desta orde, as seguintes axudas:

a) Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

b) Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas.

– Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

 

Esta orde regula os procedementos administrativos seguintes:

a) MR404A. Axudas á incorporación de persoas mozas á actividade agraria. Dirixidas a Calquera persoa que no momento de presentar a solicitude da axuda á primeira instalación teña cumpridos os dezaoito anos e non teña cumpridos máis de corenta anos, conte coa capacitación e a competencia profesionais axeitadas e se estableza nunha explotación agraria por primeira vez como titular desa explotación; poderá establecerse de xeito individual ou xunto con outros agricultores, en calquera forma xurídica.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR404A

 

b) MR405A. Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. Dirixidas a:

a. Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.

b. Agricultores mozos que se instalan nunha explotación de nova creación.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405A

 

c) MR405B. Axudas para o desenvolvemento de pequenas explotacións agrarias. Dirixidas a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR405B

 


RGporn.com - Download Porno HD