dissertation roman coms quences val ry essay writing services plagiarism chemistry help irc persuasive essay on drug abuse anti abortion essay self reflective essay on writing is it safe to buy essays online custom writings com coupon code format of research proposal writing custom and tradition essay

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Axudas para o 2022 destianadas á compra de maquinaria e equipamento para empresas que desenvolven actividades non agrarias

Nova convocatoria de axudas da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) para o ano 2022, dirixida á “Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias”, dentro da medida 6.4 “Investimentos en actividades non agrarias” do PDR de Galicia 2014-2020.


O prazo de presentación de solicitudes será de 1 mes dende a data da publicación.


Proxectos Subvencionables:
Os proxectos deben ter un orzamento elixible superior a 10.000 € e inferior a 220.000 €. No caso de proxectos promovidos no sector da artesanía, os límites anteriores quedan establecidos en 5.000 € e 100.000 € respectivamente.


a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). Non obstante o anterior, para este sector de actividade excluiranse aqueles proxectos cun orzamento elixible superior a 60.000 €.
c) Prestación de servizos en calquera sector económico, con exclusión das empresas de servizos de maquinaria agrícola e forestal e das empresas de servizos enerxéticos
d) Prestación de servizos sociais (garderías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de ocio, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.


Gastos Subvencionables
Con carácter xeral, será subvencionable a compra de maquinaria e equipamentos novos afectos á actividade empresarial, e que sexan necesarios para desenvolvemento da actividade produtiva da empresa.


Importe da Axuda
45% dos gastos subvencionables
Información: Para calquera dúbida os promotores poden porse en contacto coa AGADER a través do enderezo electrónico: infoagader@xunta.gal ou nos teléfonos: 981547382 - 981547369 - 981542690
Procedemento:
https://sede.xunta.gal/<wbr></wbr>detalle-procedemento?codtram=<wbr></wbr>MR708A


Acceso ao DOG:
https://www.xunta.gal/dog/<wbr></wbr>Publicados/2022/20220125/<wbr></wbr>AnuncioO90-301221-0001_gl.html


RGporn.com - Download Porno HD