Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Actividades deportivas do curso 2021-2022

O protocolo COVID-19 sinalado nas instalacións será de obrigado cumprimento por parte dos usuarios.

- Hai un seguro obrigatorio de 8 € válido para todas as escolas municipais. Válido do 1/9/2021 ata o 31/8/2022.

AS INSCRICIÓNS TRAMITARANSE:

Vía email: deportes@abegondo.gal, ou polo Rexistro Municipal cubrindo a folla de inscricións ou por sede electrónica. Nunca a través dos monitores e adestradores.

- As renovacións nas actividades serán automáticas en todas as actividades, aqueles que non desexen continuar esta tempada 2021-2022 deberán comunicar a baixa vía correo electrónico.

- As altas novas si que deberán presentar inscricións polos medios á súa disposición.

- No caso de haber máis inscricións que prazas terán preferencia os empadroados.

AS BAIXAS SOLICITARANSE:

- Por email: deportes@abegondo.gal, ou polo Rexistro Municipal

- As baixas realizaranse antes do día 1 do mes na que se quere dar a baixa.

- A tempada de inverno comenza o 1 de setembro ata o 30 de xuño.

A FORMA DE PAGO PODERÁ SER:

- Mensual (obrigatorio domiciliadas)

- Curso completo cun desconto do 12% (no banco, domiciliado ou TPV)

- O 2º irmán terá un desconto do 10% nas inscricións da mesma actividade.

- As familias numerosas e maiores de 65 terán un desconto do 15%.

- As persoas empadroadas con discapacidades ou precariedade económica poderán solicitar redución ou gratuidade baixo informe de Servizos Sociais.Folla de inscrición nenos e nenas

Descargas


RGporn.com - Download Porno HD