Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Servizos que se tramitan de forma presencial e telemática:

 • Certificado urbanístico
 • Licenzas de apertura de locais clasificada
 • Licenza de apertura de locais normais
 • Licenza de primeira ocupación
 • Licenza de obra maior, nova planta, ampliación e reforma
 • Licenza de obra menor
 • Prórroga de licenza de obras
 • Restauración da legalidade urbanística
 • Solicitude de información urbanística

Servizos que se tramitan na área de urbanismo de forma presencial (as solicitudes se presentan no Rexistro Xeral)

 • Consulta do inventario de camiños e propiedades municipais
 • Solicitude acondicionamento camiños e terreos
 • Solicitude de puntos de luz, iluminación pública (novas instalacións ou arranxos).
 • Solicitude de recollida de puríns
 • Obras abastecemento de auga e saneamento
 • Limpeza e roza de estradas e camiños
 • Limpeza nos arredores dos tendidos de iluminación pública
 • Mantemento e bacheo de estradas
 • Limpeza e acondicionamento de fontes e lavadoiros
 • Acondicionamento de locais sociais
 • Retirada de obstáculos das vías públicas
 • Solicitudes de sinalización vertical e horizontal
 • Solicitudes de espellos para vías públicas

Servizos prestados por medio da concesionaria municipal do servizo - Espina e Delfín. Tel. 981 669 436

 • Solicitude de enganches de auga e alcantarillado ou averías na
RGporn.com - Download Porno HD