Contratación

Información para licitacións

 • Acceso ás Licitacións dos Órganos de Contratación do Concello de Abegondo, publicadas na Plataforma de Contratación do Estado (a partir do 08-06-2011)

  Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual do Concello de Abegondo ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público

  1. Acceso ás licitacións da Alcaldía
  2. Acceso ás licitacións da Xunta de Goberno Local
  3. Acceso ás licitacións do Pleno

  Información adicional:

  Servizo de contratación do Concello de Abegondo

Acepto as políticas de uso    Maís información
Privacidad