O Concello de Abegondo, co fin de promover as diferentes manifestacións culturais e fomentar o cultivo destas entre a poboación do municipio, potenciar o uso da lingua galega e promover a literatura galega, así como conmemorar o Día das Letras Galegas e a figura do autor homenaxeado, Francisco Fernández del Riego. Con esta finalidade, convoca o Certame Letras Galegas 2023 Concello de Abegondo.