Teléfonos e enderezos de interese

Teléfonos e enderezos

Alcaldía e Servizos Administrativos

981 647 909
Enderezo electrónico: alcaldia@abegondo.es
Fax Municipal: 981 673 050
Liña móbil: 629 461 030

Xulgado

981 647 996

Policía Local

981 647 996
Móbil: 655 998 024

Urbanismo e Obras

981 647 997

Cultura e Deportes

981 647 998

Biblioteca Municipal

981 669 266

Servizos Sociais e Oficina de Información ó Consumidor

981647 999

Axencia de Desenvolvemento Local

981 647 996

Centro Asociado ó Servizo Galego de Colocación

981 647 996

Aula da Natureza

981 647 916

Servizo de Incendios e Axencia Forestal

981 647 996

Empresa Municipal de Augas

981 649 436

Urxencias

669 822 516

Grupo de Acción Local Terra das Mariñas (PRODER)

981 669 532
Fax: 981 673 574

Centro de Saúde

981 673 330
Fax: 981 673 686

Farmacia de Abegondo (San Marcos)

981 673 330

Farmacia de O Adro – Abegondo

981 669 489

Farmacia de Mabegondo (San Tirso)

981 669 425

Colexio de Educación Primaria San Marcos

981 673 052

Colexio de Mabegondo

981 673 045

Instituto de Educación Secundaria de Viós

981 673 195

Escola Infantil Pasiños

981 669 392

Parada de Taxis

981 673 526

Centro de Investigacións Agrarias

981 647 902

Cidade Deportiva

981 647 941

Garda Civil

981 673 030

Protección Civil

608 581 371