master thesis development economics nursing application essay help dance your phd dissertation divorce essay conclusion phd thesis on wind energy ghostwriter marketing homework purchase homework examples social services essay writing waiting for superman essay

Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Inicio do prazo de presentación de Solicitudes de Ingreso na Escola Infantil Municipal Pasiños para o curso 2021/2022

Inicio do prazo de presentación de Solicitudes de Ingreso na Escola Infantil Municipal Pasiños para o curso 2021/2022, e que se iniciará en setembro de 2021.

O Servizo de Escola Infantil Municipal está dirixido a menores con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, que pola súa idade non poidan estar escolarizados/as nun centro educativo ordinario. Unha escola con equipamento adaptado ás necesidades dos máis pequenos na que se imparte o primeiro ciclo de educación infantil non obrigatorio e que conta con catro unidades de atención.

Ofértase un Servizo baseado nun proxecto educativo e encamiñado a favorecer un axeitado desenvolvemento e atención socioeducativa. O horario do Centro é ininterrompido e ampliado, permanecendo aberto de 7:45 h a 19:00 h, non podendo superar máis de oito horas no centro. Asemade ponse a disposición dos pais o servizo de comedor escolar (catering) para os menores a partir dun ano de idade.

A finalidade do Servizo de Escola Infantil é a de favorecer a socialización de nenas e nenos destas idades contribuíndo a un desenvolvemento íntegro da súa personalidade e a de ofertar un recurso que favoreza a conciliación da vida persoal, laboral e familiar. Contribúese co establecemento de medidas de impulso demográfico que favorezan a conciliación, aplicándose na escola infantil municipal a gratuidade da atención educativa no suposto do/a segundo/a fillo/a e sucesivos da unidade familiar.

Son requisitos para poder solicitar praza na Escola Infantil Municipal:

Que o menor nacese no momento de presentación da solicitude.

Idade do menor:

- Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso. (setembro 2021)

- Non ter cumpridos os 3 anos de idade a 31 de decembro de 2021.

*Os menores que xa estiveron escolarizados no curso 2020/2021 deberán presentar a reserva da praza para o vindeiro curso. 

A solicitude poderase presentar a través dos seguintes medios:

• Presencialmente, solicitando cita previa no teléfono 981647996 (Departamento Servizos Sociais) en horario de 8:30 h a 14:30 h de luns a venres. O formulario de solicitude de praza cumprimentarase na entrevista e achegarase a documentación económica-familiar. En caso de non ser posible polo/a solicitante acudir presencialmente poderá contactar cos Servizos sociais para cita telefónica e tramitación da solicitude.

• Telematicamente en sede.abegondo.gal seleccionando en SERVIZOS SOCIAIS o procedemento “solicitude de praza na escola infantil municipal” e accedendo empregando o DNIe/Certificado electrónico para iniciar trámite (online). Se non se emprega a vía telemática poderá descargarse os impresos dende esta páxina.


RGporn.com - Download Porno HD