Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas anualidade 2017

O prazo para realizar as solicitudes está aberto ata o 31 de outubro

 

 

Primeiro. Beneficiarios

Axudas ás asociacións rexistradas no Concello de Abegondo e ás comisións de festas.

Segundo. Obxecto

É obxecto das bases regular a concesión mediante concorrencia competitiva, de axudas ás asociacións rexistradas no Concello de Abegondo e ás comisións de festas nas seguintes modalidades:

- Para actividades realizadas e adquisición de equipamentos realizados polas asociacións no exercicio 2017 e que segundo os seus estatutos lles son propios.

- Celebración de festas patronais. Enténdense como tales as celebracións do día do patrón da parroquia.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases reguladoras desta convocatoria foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 183 do 26 de setembro de 2017.

Cuarto. Contía

a. Subvencións asociacións: 10.000 €

b. Subvencións festas: 3.600 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria de subvencións na Base Nacional de Subvencións ata o 31 de outubro de 2017.

Sexto. Prazo de xustificación

O prazo para a presentación da documentación xustificativa estará aberto ata o día 5 de decembro de 2017.

Descargas


RGporn.com - Download Porno HD