Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Aviso informativo concentración parcelaria Vizoño-Vilacoba II

Charla informativa e presentación do acordo a todos os propietarios afectados pola concentración parcelaria de Vizoño-Vilacoba.

Data: martes 16 de maio de 2017

Lugar: campo da festa de Vizoño

Hora: 11:00 horas

Entrega de documentación

Vizoño: os días 18 e 19 de maio de 2017.

Lugar: no centro social. Horario: 10.00 a 14.00h

Vilacoba: os días 22 e 23 de maio de 2017

Lugar: na Casa Julia (A Pequeñita). Horario: 10.00 a 14.00 h

Nota importante

  • Farase entrega da documentación aos titulares que deberán comparecer co DNI ou documento equivalente

  • No caso de matrimonios con bens gananciais calquera dos dous membros poderá recoller a documentación

  • No caso de matrimonios con bens privativos será necesaria a autorización do titular dos bens para que o outro membro poida recoller a documentación.

  • Se o titular do ben non puidera recoller a documentación persoalmente pode autorizar a outra persoa a facelo. Neste caso o autorizado terá que achegar folla de autorización (facilitarase modelo) asinada pola persoa que autoriza e autorizado e fotocopia do DNI do primeiro.

  • No caso de herdanzas calquera dos herdeiros pode recoller a documentación acreditando co testamento ou documento equivalente a súa condición de herdeiro xunto coas autorizacións do resto dos herdeiros segundo o descrito no parágrafo anterior


RGporn.com - Download Porno HD