Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Información sobre diferentes convocatorias de subvencións da Deputación da Coruña para entidades sen ánimo de lubro

 

SERVIZOS SOCIAIS

Prazo de presentación: ata o día 20 de abril ás 14.00 horas

FOIO0A: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2017

Pode consultar o anuncio nesta ligazón:http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2017/03/09/2017_0000001744.pdf

FOCVAA: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2017

Pode consultar o anuncio nesta ligazón:bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2017/03/09/2017_0000001743.pdf

FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2017

Pode consultar o anuncio nesta ligazón:http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2017/03/09/2017_0000001746.pdf

FOAXE: Programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de programas de servizos sociais no ano 2017

Pode consultar o anuncio nesta ligazón:http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2017/03/09/2017_0000001747.pdf

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Prazo de presentación: ata o 21/04/2017 ás 14.00 horas

2017/1817 Aprobación das bases específicas da convocatoria do programa de subvencións FOENIA, dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para a realización de investimentos de promoción económica durante o ano 2017 
PDF | HTML )

2017/1861 Aprobación bases específicas reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para actividades de promoción económica 2017 
PDF | HTML )

DEPORTES

Prazo de presentación: ata o día 25/04/2017 ás 14.00 horas

2017/1800 Acordo Xunta de Goberno 3/03/2017que aproba as Bases do programa de subvencións a entidades da provincia, sen ánimo de lucro, para a realización de actividades de fomento da actividade física e do deporte durante o ano 2017 
PDF | HTML )

2017/1802 Acordo Xunta de Goberno 3/03/2017- Bases do progr. de subvencións para clubs deportivos da provincia,sen ánimo de lucro,con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local,provincial,interprovincial ou autonómico, 2017 
PDF | HTML )

2017/1803 Acordo Xunta de Goberno 3/03/2017 que aproba as Bases do programa de subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito nacional ou internacional, 2017 
PDF | HTML)

2017/1806 Acordo Xunta de Goberno 3-03-2017que aproba as Bases do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de grandes eventos deportivos singulares de especial interese na provincia durante o ano 2017 
PDF | HTML )

2017/1808 Acordo Xunta de Goberno 3-03-2017que aproba as Bases do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento deportivo durante o ano 2017

 

No Concello de Abegondo pode obter a documentación sobre todas as convocatorias publicadas.


RGporn.com - Download Porno HD