Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle nova

Recoñecemento da experiencia profesional

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación

de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na

Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia

do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 

Obxecto e ámbito de aplicación

O obxecto desta orde é realizar a convocatoria, no ámbito da Comunidade Autónoma de

Galicia, e establecer o procedemento para a avaliación e a acreditación das competencias

profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais

de formación, ao abeiro do Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento

das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral, mediante a acreditación

de unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

 

Lugar de realización (sedes)

O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional

(CIFP) recollidos no anexo II desta orde.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 8 de xaneiro ao 6 de febreiro

de 2015, ambos os dous incluídos.

www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150102/AnuncioG0164-181214-0002_gl.html


RGporn.com - Download Porno HD