Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Conforme coa comunicación, ten obriga de cumprir as normas sobre prevención de incendios que se recollen a continuación:

  • O lugar da lumeirada non suporá perigo para as persoas e bens.
  • As dimensións serán como máximo de 3x4x4 m.
  • Manter limpo un radio de 5 m. ao redor da lumeirada e contar con algún medio para a extinción do lume en caso de ser necesario (mangueiras, extintor...)
  • Extremar as precaucións en caso de vento
  • Asegurarse da total extinción da lumeirada antes de abandonar o lugar
  • Dispón dun prazo de 24 h. desde o inicio da queima para deixar limpo o lugar, en caso contrario asumirá o custo da limpeza que poderá efectuar o Concello

EN CASO DE PERIGO OU INCENDIO CHAME AO 085 OU 112

PROTECCIÓN DE DATOS

Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser incorporados aos correspondentes ficheiros do Concello de Abegondo. En calquera momento poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición por medio dunha comunicación escrita no Rexistro do Concello”.

RGporn.com - Download Porno HD