Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

Novo proceso de inscripción do Proxecto EIXO: Informática e comunicacións, aplicacións web

Esta iniciativa está dirixida a mozos desempregados menores de 30 anos.

Ábrese un novo prazo de inscrición de persoas candidatas a este itinerario do proxecto EIXO no que se encadra a formación acreditada de nivel 3 de:

IFCD0210 DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS CON TECNOLOXÍAS WEB (RD 1531/2011, de 31 de outubro modificado polo RD 628/2013, de 2 de agosto)

O proceso de captación e inscripción non acadara no seu momento os resultados previstos polo que, para non anular este itinerario do programación, abrimos un novo prazo de envío de solicitudes ata o próximo venres día 1 de febreiro.

Recordamos os requisitos das persoas candidatas:

 • Mozas e mozos menores de 30 anos desempregadas/os da provincia da Coruña empadroados en concellos de menos de 50.000 habitantes, incluídas as persoas con discapacidade.
 • Non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación.
 • Inscritas na Oficina de Emprego correspondente.
 • Rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xove.
 • En posesión de unha das seguintes titulacións, certificacións ou acreditacións:
  • Calquera outro certificado de profesionalidade de nivel 3
  • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia (Informática e Comunicacións) e área profesional (Desenvolvemento)
  • Bacharelato
  • Ciclo formativo de Grado Superior, técnico superior
  • Cumprir requisitos académico de acceso  ou ter superada a proba de acceso aos ciclos formativos de grado superior
  • Ciclo formativo de Grado Medio, técnico
  • Técnico especialista (FP2)
  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
  • Outros estiudos declaradaos equivalentes a efectos académicos con algún dos anterioree ou estudos superiores a estes
  • Competencias clave de nivel 3

Para un mellor coñecemento das accións formativas,  recoméndase  que a difusión e publicidade da información achegada e relativa a este proceso, sexa obxecto de publicación nos taboleiros de anuncios, páxinas web ou calquera outro medio que cada concello considere oportuno, achegamos posible cartel informativo con cadro editable.

Para máis información sobre o proxecto EIXO na páxina do Plan de Emprego Local: https://emprego.dacoruna.gal/index.php?cID=13640


RGporn.com - Download Porno HD