Accesos directos para navegar por esta página: 

Cabecera

Empieza la cabecera de la web. Puede saltar este contenido y regresar a los accesos directos para navegar por la web

Formulario de búsqueda

¿Dónde te encuentras?

A continuación mostramos el menú de migas, que muestra el lugar exacto donde el usuario se encuentra actualmente. Si lo desea puede regresar a los accesos directos de navegación

Estás en

Menú de tercer nivel

Si quiere saltar este contenido, puede regresar a los accesos directos para navegar por la web

Detalle da nova

PUBLICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO E COMISIÓNS DE FESTAS ANUALIDADE 2018

É obxecto das presentes bases regular a concesión mediante concorrencia competitiva, de axudas ás asociacións rexistradas no Concello de Abegondo e ás comisións de festas en dous modalidades

Mediante resolución da Alcaldía 436/2018 do 18/09/2018 foi acordado realizar a convocatoria pública e aprobar as bases para a concesión das subvencións correspondentes a entidades sen ánimo de lucro e comisións de festas do concello de Abegondo para a anualidade 2018.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto durante 20 días hábiles dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria de subvencións na Base Nacional de Subvencións, que será proximamente.

 

Descargas